06
MAY
2014

Zaterdag 10 mei, tweede opleidingsdag ACC: Het model van EGAN.

by :
comment : Off

Zaterdag 10 mei is alweer de tweede opleidingsdag voor de studenten van de Academie voor Counselling en Coaching. Zij zijn gestart met de opleiding op 12 april en hebben in tussen zelf hard gewerkt aan de studie. De lesstof bestuderen en met de studiegroep vaardigheden oefenen zoals: open vragen stellen, samenvatten, parafraseren etc. De opleiding bij de ACC is sterk gericht op zelfstudie en doet een groot beroep op je zelfsturende vermogen en organisatorische kwaliteiten. Alle verschillende onderdelen: kennis opdoen, vaardigheden trainen en je persoonlijke ontwikkeling dien je zelf zodanig te organiseren dat je na de praktijkdagen (10) de opleiding als volwaardig startende counsellor/coach kunt afronden.

coachen is

Komende zaterdag, 12 mei, gaan we ons verdiepen in het model van Egan. Het model van Egan is ontwikkeld door, hoe kan het ook anders: Gerard Egan. Hij heeft een hulpverleningsmodel gemaakt waarmee cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.

EganEgan onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces:

Fase 1: vaststellen en verhelderen van probleemsituaties

Fase 2: inventariseren van mogelijkheden en het stellen van doelen

Fase 3: actieplan ontwikkelen om de gestelde doelen te bereiken.

 

Het boek van Egan: “Deskundig hulpverlenen” is al jaren een standaardwerk voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en heeft al talloze (aankomend) hulpverleners de weg gewezen hoe zij cliënten kunnen leren zichzelf beter te helpen in het dagelijkse leven.

Egan bespreekt de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening en laat zien hoe cliënten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie. Daarbij gaat hij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en laat hij zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.

 

Genoeg stof tot trainen en studeren!